ข้อมูลงานดำเนินการพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบล

      

  + แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ +


 >>>
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
>>>  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน +
 ประจำปี 2561


>>>  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานวังหมาก - ช่องฉ่ำฉา หมู่ที่ 2
>>>  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งโป๊ะ - บ้านนายเลิศ หมู่ที่ 3
>>>  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองตมเหนือ - บ้านนายหนาม หมู่ที่ 6

 

 

 


 + หลักประกันสัญญา +
 ประจำปี 2563

  >>>  ประกาศการคืนหลักประกันสัญญา 17 ธันวาคม 2562

 

 

  + รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี +


   >>>  
รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561