ข้อมูลงานดำเนินการพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบล

      

  + แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ +

 >>>  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
>>>  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน +
 ประจำปี 2561

>>>  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานวังหมาก - ช่องฉ่ำฉา หมู่ที่ 2
>>>  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งโป๊ะ - บ้านนายเลิศ หมู่ที่ 3
>>>  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองตมเหนือ - บ้านนายหนาม หมู่ที่ 6

 

 

 

 

  + รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี +

>>>  รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561