ติดต่อทางไปรษณ๊ย์ :

   99/9 หมู่ที่่ 1 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180

   ติดต่อทางโทรศัพท์ :

   075 - 466245

   ติดต่อทางโทรสาร :

   075 - 466245

   ติดต่อทาง E- Mail :

   Kuanhong2015@Gmail.com

   ติดต่อทาง Face Book :

   Https://www.facebook.com/kuanhong2015

   ติดต่อทาง Line :

   

   แผนที่ตั้ง :

   https://www.google.com/maps/@8.017631,99.8820738,15z