กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

+++ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ++

ประกาศเมื่อ ข้อบัญญัติ โหลดเอกสาร
 11 มีนาคม 2558 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549
 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549