กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

+++ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ++

ประกาศเมื่อ ข้อบัญญัติ โหลดเอกสาร
 11 มีนาคม 2558 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549
 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

 

+++ ความรู้ /เทคนิค /วิธีการ ++

ประกาศเมื่อ ข้อบัญญัติ โหลดเอกสาร
        
    12  กรกฎาคม  2562

    
  คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน
   7 มีนาคม 2562   
  ความรู้ในการฟื้นฟูแบตเตอรี่ต่าง ๆ

 

+++ ภาพกิจกรรมเด่นประจำปี ++

        ชื่อกิจกรรม                                                                                ประจำปีงบประมาณ 2562

 โครงการบ้านปลอดภัย
ไร้ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ